Een effectief en verbindend programma

Hoe zorg je ervoor dat mensen er écht voor gaan, zich met plezier willen inzetten voor het bedrijf waarvoor ze werken?

Betrokken, deskundig en alert personeel vormt de basis van succesvolle organisaties. Zij pakken nieuwe uitdagingen enthousiast aan, hebben respect voor elkaars uniek zijn en werken efficiënt samen aan een gemeenschappelijk doel. Kennis en inzicht over effectief en verbindend leiderschap, professioneel communiceren en samenwerken zijn daarbij essentiële vaardigheden.

Linq4you zet zich in voor de professionele ontwikkeling van managers en medewerkers door aandacht te hebben voor persoonlijke kwaliteiten en deze tot een sterk punt binnen de organisatie te ontwikkelen door het aanreiken van de juiste kennis en vaardigheden.

Plan van aanpak
Ik adviseer een op maat gemaakt programma voor management en medewerkers. De trainingen worden apart en op maat per doelgroep aangeboden. Door inzet van acteurs kunt u de theorie toetsen in een beschermde omgeving.

Dit programma kan bestaan uit compacte en heldere trainingen die hiernaast worden weergegeven.

Trainingen voor management

 • Effectief en verbindend leiderschap
 • Effectief en verbindende gesprekstechnieken
 • Effectief en verbindend coachen
 • Conflicthantering en bemiddeling
 • Effectief vergaderen
 • Mindfulness in uw organisatie

 

 Trainingen voor medewerkers

 • Professioneel communiceren en samenwerken
 • Waardering en respect voor uzelf, uw werk en de ander
 • Conflicthantering en bemiddeling
 • Presenteren en verkoopgesprekken
 • Feedback geven en ontvangen
 • Effectief vergaderen
 • Mindfulness in uw werk

LEIDINGGEVEN

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

4 vaardigheden

1

Leidinggeven

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

2

Begrenzen

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

3

Bemiddelen

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4

Ontwikkelen

Mensen ervaren persoonlijke aandacht wanneer je je verplaatst in zijn of haar belevingswereld. En dat is cruciaal om het beste uit die ander te halen. Wanneer (door de juiste kennis en vaardigheden) persoonlijke talenten ontwikkeld worden, zal de kwaliteit van werken, leren en leven toenemen. Ervaar hoe een juiste gespreksvoering persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.