Ik ben ouder

“Ik heb het gevoel dat mijn kind meer contact met haar mobiel heeft dan met mij”

Hoe haalt u het beste uit uw kind?

Als ouder of verzorger heeft u ongekend veel invloed op de ontwikkeling van jongeren. Maar wat hebben zij nu van u als ouder nodig? Tijdens een workshop nemen we u mee op ontdekkingsreis door het gebied van opvoeden en ontwikkelen van jongeren. De vier rollen van een ouder (leider, ontwikkelaar, bemiddelaar en begrenzer) vormen hierin de rode draad.

Herkenbaar en interactief

Aan de hand van herkenbare voorbeelden en actieve werkvormen leert u in verschillende situaties  op een positieve manier omgaan met uw zoon of dochter. Dit zorgt voor meer plezier in het opvoeden. Voor u, maar ook voor uw kind!

Een overzicht van de inhoud:

  • Opvoeding en ontwikkeling van jongeren
  • Voorkom pesten, zoek de verbinding

Vorm: ouderavond

“Het werk dat er het meeste toe doet in ons hele leven gebeurt binnen de vier muren van ons huis”

BEGRENZEN

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

4 vaardigheden

1

Leidinggeven

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

2

Begrenzen

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

3

Bemiddelen

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4

Ontwikkelen

Mensen ervaren persoonlijke aandacht wanneer je je verplaatst in zijn of haar belevingswereld. En dat is cruciaal om het beste uit die ander te halen. Wanneer (door de juiste kennis en vaardigheden) persoonlijke talenten ontwikkeld worden, zal de kwaliteit van werken, leren en leven toenemen. Ervaar hoe een juiste gespreksvoering persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.