Onderwijs ondersteunend personeel

“Leerlingen worden steeds mondiger en ik heb steeds minder vaak een goed antwoord paraat”

Meer waardering en respect voor  uzelf en uw werk?

U bent regelmatig aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten. Hiermee bekleedt u een belangrijke rol in het contact met iedereen, ook buiten de lesuren. Dit vraagt om specifieke kwaliteiten. Denk aan (non) verbale communicatie, pedagogisch handelen, begrenzen en omgaan met weerstand (van irritatie tot agressie). Tijdens deze training is er volop ruimte voor deze belangrijke vaardigheden. Daarnaast staan we stil bij uw persoonlijke waarden en kwaliteiten.

Een overzicht van de trainingen:

  • Waardering en respect voor uzelf, uw werk en de ander
  • Bemiddelen, conflicten en agressie
  • Teamcoaching: van klacht naar behoefte met als resultaat verbinding

“In de kern verbinden we, in de verschillen voegen we toe”

BEMIDDELEN

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4 vaardigheden

1

Leidinggeven

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

2

Begrenzen

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

3

Bemiddelen

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4

Ontwikkelen

Mensen ervaren persoonlijke aandacht wanneer je je verplaatst in zijn of haar belevingswereld. En dat is cruciaal om het beste uit die ander te halen. Wanneer (door de juiste kennis en vaardigheden) persoonlijke talenten ontwikkeld worden, zal de kwaliteit van werken, leren en leven toenemen. Ervaar hoe een juiste gespreksvoering persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.