Ik ben docent

“Hoe zorg ik er voor dat ik ze écht vooruit help?”

Hoe wordt u die inspirerende docent die leerlingen zich later herinneren?

Een goede leerkracht maakt het verschil. Hoe zorgt u er voor dat u met plezier voor de klas staat en uw leerlingen enthousiast en gemotiveerd deelnemen aan uw lessen? Hoe reageert u op problemen? En hoe voorkomt u ze? Lesgeven is niet altijd eenvoudig. Tijdens de Linq4you training krijgt u voldoende gereedschappen aangereikt om uw positie te verstevigen. En dat zorgt voor meer respect, orde en motivatie in de klas.

Volop handvaten voor inspiratie

Duidelijk gestructureerde lessen, lichaamstaal, verplaatsen in de leerling, goed omgaan met regels en consequenties en effectieve gespreksvoering dragen bij aan een motiverend, samenwerkend en plezierig schoolklimaat. Tijdens de trainingen worden de vier vaardigheden (leidinggeven, begrenzen, bemiddelen en ontwikkelen) verrijkt. Zo wordt u die inspirerende docent die leerlingen zich later herinneren!

Een overzicht van de trainingen:

  • Docent als inspirator!
  • Effectief en verbindend klassenmanagement
  • Teambuilding
  • Bemiddelen, conflicten en agressie
  • De mentor als coach

“Het is de leerkracht die het verschil maakt”

LEIDINGGEVEN

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

4 vaardigheden

1

Leidinggeven

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

2

Begrenzen

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

3

Bemiddelen

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4

Ontwikkelen

Mensen ervaren persoonlijke aandacht wanneer je je verplaatst in zijn of haar belevingswereld. En dat is cruciaal om het beste uit die ander te halen. Wanneer (door de juiste kennis en vaardigheden) persoonlijke talenten ontwikkeld worden, zal de kwaliteit van werken, leren en leven toenemen. Ervaar hoe een juiste gespreksvoering persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.