Goed leiderschap is het gevolg van de juiste visie

Haalt u het beste uit organisatie?

Goed leiderschap begint bij uzelf. Wie ben ik, wie zijn wij, wie wil ik zijn en wie willen wij als organisatie zijn. Goed leiderschap heeft te maken met de juiste visie. Leidinggevende mensen moeten de juiste beslissingen nemen op het juiste moment, maar wanneer is een beslissing goed?

Een besluit is pas goed wanneer het niet alleen voor uzelf positieve gevolgen heeft maar ook voor uw medewerker en de samenleving.

Gemotiveerde medewerkers hebben een duidelijk doel voor ogen en vinden het werk wat ze doen belangrijk en waardevol omdat ze zich bewust zijn dat het een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij.

Een visie en missie gebasseerd op waarden vormt een essentiële basis hoe wij in verschillende situaties als verschillende mensen met elkaar omgaan.

Door waardering en respect voor uzelf en uw medewerkers, aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en de ruimte bieden deze verder te ontwikkelen tot een sterk punt zorgen ervoor dat prestaties verbeteren. Hierdoor haalt u het beste uit uw uzelf, uw medewerkers en uw organisatie.

Tijdens deze training bespreken we het doel van leidinggeven en de diverse leiderschapsstijlen. We besteden aandacht aan de visie en missie van uw bedrijf en uw positie in de maatschappij. U wordt zich bewust van uw persoonlijk leiderschap en u krijgt handvatten aangeboden hoe uw effectief leiding kunt geven aan anderen.

Ik nodig u uit.

Trainingen voor management

  • Effectief en verbindend leiderschap
  • Effectief en verbindende gesprekstechnieken
  • Effectief en verbindend coachen
  • Conflicthantering en bemiddeling
  • Effectief vergaderen
  • Mindfulness in uw organisatie

LEIDINGGEVEN

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

4 vaardigheden

1

Leidinggeven

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

2

Begrenzen

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

3

Bemiddelen

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4

Ontwikkelen

Mensen ervaren persoonlijke aandacht wanneer je je verplaatst in zijn of haar belevingswereld. En dat is cruciaal om het beste uit die ander te halen. Wanneer (door de juiste kennis en vaardigheden) persoonlijke talenten ontwikkeld worden, zal de kwaliteit van werken, leren en leven toenemen. Ervaar hoe een juiste gespreksvoering persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.