Gemotiveerde medewerkers gaan verder waar tevreden medewerkers stoppen

Hoe gemotiveerd zijn uw medewerkers? Een succesvolle organisatie wordt voor 80% bepaald door het vermogen om haar medewerkers te betrekken. Hoe zorgt u daarvoor?

Het management weet wat het bedrijf wil (visie en missie), de medewerkers zorgen voor de invulling. Belangrijk is dat de organisatie aandacht heeft voor de kwaliteiten van werknemers en ruimte geeft deze te ontwikkelen. Door training en opleiding (juiste kennis en vaardigheden) kunnen deze talenten uitgroeien tot een sterk punt in de organisatie.

Tijdens de training ontdekt u persoonlijke kwaliteiten en hoe u deze kunt inzetten. Welke waarden vindt u belangrijk? Passen deze bij de visie en missie van de organisatie? Hoe blijft u gemotiveerd, ondanks werkdruk en lastige situaties? Blijft u dan met plezier uw werk doen?

We oefenen gespreksvaardigheden zodat u goed kunt omgaan met situaties en respect afdwingt.

Door de voortdurende veranderingen in bedrijven is goede samenwerking en streven naar gezamelijke resultaten belangrijk, een goed team is productiever dan losse individuen. Toch blijkt dit vaak lastig te zijn. Wat is de oorzaak, hoe werkt uw team en wat is essentieel voor teamvorming?

In de trainingen bespreken we de zeven eigenschappen voor effectieve teams, rollen van teamleden en werken we aan goede werkrelaties in het team door aandacht te hebben voor individuele én  gezamenlijke doelen en open communicatie.

Trainingen voor medewerkers

  • Professioneel communiceren en samenwerken
  • Waardering en respect voor uzelf, uw werk en de ander
  • Conflicthantering en bemiddeling
  • Presenteren en verkoopgesprekken
  • Feedback geven en ontvangen
  • Effectief vergaderen
  • Mindfulness in uw werk

LEIDINGGEVEN

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

4 vaardigheden

1

Leidinggeven

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

2

Begrenzen

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

3

Bemiddelen

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4

Ontwikkelen

Mensen ervaren persoonlijke aandacht wanneer je je verplaatst in zijn of haar belevingswereld. En dat is cruciaal om het beste uit die ander te halen. Wanneer (door de juiste kennis en vaardigheden) persoonlijke talenten ontwikkeld worden, zal de kwaliteit van werken, leren en leven toenemen. Ervaar hoe een juiste gespreksvoering persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.