Een effectief en verbindend programma

Linq4you is een dynamisch training en advies bureau die actief is in de gehele regio. Onze trainingen en workshops voor leerlingen en personeel zijn actueel en kenmerken zich door onze pragmatische aanpak. Ze zijn interactief en dus leuk om aan deel te nemen. We sluiten aan bij actuele maatschappelijke thema’s. Het resultaat is een leer- en leefomgeving waar iedereen tot zijn recht komt en het beste uit zichzelf en uit elkaar kan halen. Door positief gedrag te bevorderen en negatief gedrag om te buigen of te begrenzen zorgen we voor een veilig schoolklimaat waarin de kwaliteit van het onderwijs zal toenemen.

Linq4you is op de hoogte van de nieuwste methodes en ontwikkelingen in het onderwijs. Door daaruit de verbindende elementen te vertalen naar de praktijk ontstaat een effectief programma met haalbare resultaten. Daarbij gaan wij uit van de reeds aanwezige kennis en ervaring van deelnemers.

Voor elke doelgroep

Het Linq4you programma bestaat uit compacte en heldere trainingen op maat, voor elke doelgroep. Hierin staan plezier en bewustwording centraal. Wanneer je voldoende zelfvertrouwen hebt, bewust bent van je persoonlijke kwaliteiten en oog hebt voor die van een ander, kun je het beste uit elkaar halen. Door inzet van acteurs kunt u de theorie toetsen in een beschermde omgeving.

Plan van aanpak

Ik adviseer een op maat gemaakt programma voor docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen/ studenten (trainingen worden apart en op maat per doelgroep aangeboden).

“Het is de leerkracht die het verschil maakt”

LEIDINGGEVEN

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

4 vaardigheden

1

Leidinggeven

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

2

Begrenzen

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

3

Bemiddelen

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4

Ontwikkelen

Mensen ervaren persoonlijke aandacht wanneer je je verplaatst in zijn of haar belevingswereld. En dat is cruciaal om het beste uit die ander te halen. Wanneer (door de juiste kennis en vaardigheden) persoonlijke talenten ontwikkeld worden, zal de kwaliteit van werken, leren en leven toenemen. Ervaar hoe een juiste gespreksvoering persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.