Verbinding voor verbetering

Linq4you heeft door vele jaren ervaring, zowel in bedrijven als onderwijsinstellingen, een uniek programma, dat mensen binnen organisaties met elkaar verbindt. Het doel? Een werk-, leer- en leefomgeving waar iedereen tot zijn recht komt en het beste uit zichzelf en elkaar kan halen. Het resultaat? Een succesvolle organisatie!

Maatwerk voorop

Het Linq4you programma bestaat uit compacte en heldere trainingen op maat, voor elke doelgroep. De trainingen, waarin effectiviteit, plezier en bewustwording centraal staan, worden afgestemd op de kennis en wensen van de deelnemers. Hoewel het gehele programma een sterke onderlinge samenhang heeft en dus een krachtige training vormt, kunnen de onderwerpen ook separaat worden verzorgd.

Acteurs

Tijdens de trainingen werken we graag met een trainingsacteur omdat deze zich snel kan inleven in een bepaald type en dit geloofwaardig kan neerzetten. Hierdoor biedt een trainingsacteur extra ondersteuning bij het aanleren van nieuw gedrag.

Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren.

Jim Coleman

4 vaardigheden

Vertrouwen in eigen kunnen valt of staat met het beheersen van de volgende vier vaardigheden: leidinggeven, begrenzen, bemiddelen en ontwikkelen. Dit zijn de bouwstenen van het programma van Linq4you en de sleutel tot een goede verbinding.

Bekijk het trainingsaanbod

1

Leidinggeven

Mensen in beweging brengen, door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Pas wanneer besluiten goed uitpakken voor iedereen, zorgen ze voor een betere leer- of leefomgeving. Leidinggeven betekent ook de regie hebben over je eigen leven. Linq4you gaat in op de vraag wie u bent en zou willen zijn. Dat geeft houvast in toekomstige keuzes.

2

Begrenzen

Mensen hebben kaders nodig, waarbinnen ze zich veilig en vrij voelen. Grenzen waarbinnen mensen zich kunnen en mogen ontwikkelen zijn van belang voor jong en oud. Linq4you geeft antwoord op de vraag hoe u grenzen van uzelf en die van een ander aan kunt geven. En hoe zijn die grenzen te stellen zonder de relatie te beschadigen?

3

Bemiddelen

Mensen stimuleren zelf tot een oplossing te komen, die voor iedereen goed uitpakt. Dat is de rol van een neutrale bemiddelaar. Vertrouwen en creativiteit zijn vaak de sleutels tot een dergelijke oplossing. Oordeel speelt hierin geen rol. Linq4you leert bemiddelen met oog voor verbindingen, in plaats van te kijken naar verschillen. Zo levert bemiddeling saamhorigheid en verbinding op.

4

Ontwikkelen

Mensen ervaren persoonlijke aandacht wanneer je je verplaatst in zijn of haar belevingswereld. En dat is cruciaal om het beste uit die ander te halen. Wanneer (door de juiste kennis en vaardigheden) persoonlijke talenten ontwikkeld worden, zal de kwaliteit van werken, leren en leven toenemen. Ervaar hoe een juiste gespreksvoering persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.